Historia koła

Powiatowego w Kościerzynie o obecnej nazwie Koło Łowieckie „NEMROD” w Kościerzynie

W okresie międzywojennym na terenie powiatu Kościerskiego istniało jedno Koło Łowieckie pod nazwą „Powiatowe Koło Łowieckie” w Kościerzynie, które należy uznać za protoplastę późniejszego ruchu stowarzyszeniowego rozwijającego się na tym terenie. To jego przedwojenni członkowie i sympatycy w liczbie 47 osób już w dniu 4 października 1945 r. zebrali się w Hotelu Pomorskim w Kościerzynie ( własność rodziny Filińskich ) przy ul. Gdańskiej z zamiarem reaktywowania Stowarzyszenia Łowieckiego.

Na tym zebraniu zapadła decyzja o utworzeniu Koła i podtrzymaniu przedwojennej nazwy tj. „Powiatowe Koło Łowieckie” w Kościerzynie. Dokonano również wyboru Zarządu Koła.
W roku 1946 powstała także Powiatowa Rada Łowiecka w Kościerzynie

Powiatowe Koło Łowieckie.

Istniało w latach 1945-53. Po odejściu członków zamiejscowych do Kół ościennych na jego bazie powstało między innymi nasze Koło Łowieckie Nr 2 w Kościerzynie.
Liczba członków wahała się od 47 do 88

Koło Łowieckie Nr 2 w Kościerzynie

Powstało w 1953 r w wyniku przekształcenia Powiatowego Koła Łowieckiego w Kościerzynie. Z uwagi na skład osobowy pozostający w Kole Nr 2 a także użytkowane obwody łowieckie uznać należy to Koło za kontynuatora dziejów swego poprzednika.

Za lata 1953/54 – 1959 znane są jedynie poniższe fakty

 1. skład pierwszego Zarządu Koła:
  • prezes Makowski Stanisław
  • łowczy Sujecki Kazimierz
  • sekretarz Wesołowski Józef – Koch Lucjan
  • skarbnik Bławat Franciszek
  • członek zarządu Mułkowski Antoni
 2. skład pierwszej komisji rewizyjnej
  • przewodniczący Arendt Czesław
  • członek Sulej Władysław
 3. liczba członków Koła w chwili jego powstania – 30 ( wykaz załącznik )
 4. Koło dzierżwiło łącznie 23 540 ha
  • w obwodach Nr 131 „Liniewko”         4 190 ha
  • Nr 132 „Rekownica”      5 730 ha
  • Nr 133 „Wielki Klincz” 6 530 ha
  • Nr 138 „Piechowice”     7 090 ha
 5. Z dniem 30 stycznia 1960 r. nastąpił podział dotychczasowego Koła Łowieckiego Nr 2 w Kościerzynie na dwa odrębne Koła pod nazwą;
  • Koło Łowieckie Nr 2 w Kościerzynie
  •  Koło Łowieckie Nr 4 „Dzik” w Kościerzynie przejmując jednocześnie od Koła Nr 2 obwody łowieckie:
   • nr 132 „Rekownica”
   • nr 138 „Piechowice”
© www.nemrodkolo.pl / Wykonanie MCS Group